Respublikinis konkursas skirtas paminėti 2021 metų kultūrines ir literatūrines datas, Knygnešio bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienas.

Konkurso tikslas: ugdyti mokinių kūrybingumą bei kaupti kultūrinę patirtį; lavinti tiriamuosius ir inovatyvių informacinių technologijų panaudojimo gebėjimus .

Siekta Lietuvos Respublikos profesinių mokyklų bei Šiaulių profesinio rengimo centro skyrių, Šiaulių miesto gimnazijų, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos bendradarbiavimo.

Konkursui pateikti 45 skirtukai atskleidė savivaldaus mokymosi galimybes karantino metu, mokinių kūrybingumą bei gebėjimą valdyti informacines technologijas.

Darbai vertinti pagal kriterijus: taisyklinga lietuvių kalba, kūrybiškumas, atlikimo kokybė meninio komponavimo ir kompiuterinio išpildymo požiūriu, tinkamai parinkti techniniai parametrai. Darbai suskirstyti į dvi grupes: profesionalai (būsimi vizualinės reklamos gamintojai) ir neprofesionalai (kitų specialybių mokiniai, gimnazistai)

Konkursą organizavoVšĮ Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius.

Konkurso globėjas LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas.

 

KONKURSO REZULTATAI:

 

Profesionalų grupė:

I vieta: Erika Varnelytė, skirtukas „Archyvų metai“ (Alytaus PRC), mokyt. Kristina Barauskaitė.

II vieta:  Kamilė Butelevičiūtė, skirtukas „J. Basanavičiui – 170“ (Alytaus PRC), mokyt. Kristina Barauskaitė.

III vieta: 1. Daiva Liumienė, skirtukas „100 - osios Vytauto Mačernio gimimo metinės“ (Šiaulių PRC), mokyt. Vitolda Veriankaitė.

             2. Ieva Beržinskaitė, skirtukas „Motiejui Valančiui-220“ (Šiaulių PRC), mokyt. Renata Chvoinikovienė .

Nominacijos:

Už meniškumąAndrius Skliutas, skirtukas „Juozui Zikarui“ (Alytaus PRC), mokyt. Kristina Barauskaitė.

Už novatoriškumąEiva Jarusevičiūtė, skirtukas „Vytautui Mačerniui“ (Alytaus PRC), mokyt. Kristina Barauskaitė.

Už šmaikščią mintįAuksė Špejeraitė, skirtukas „Balys Sruoga“ (Alytaus PRC), mokyt. Kristina Barauskaitė.

 

Neprofesionalų grupė:

I vieta: Laura Bindokaitė, skirtukas „Marija Gimbutienė – archeomitologijos pradininkė“ (Marijampolės PRC), mokyt. Daiva Kalvaitienė.

II vieta: 1.Sandra Skačkovaitė, skirtukas „Ir aš čia“ (Šiaulių suaugusiųjų mokykla), mokyt. Veronika Bekerienė ir Rima Valčiukienė.

            2.Ineta Vainaitė, skirtukas Vytautui Mačerniui „Plunksna“ (Elektrėnų PRC), mokyt. Žana Sadkauskienė ir Asta Jokšienė.

III vieta: 1.Paulius Rekašius, skirtukas „Marijos Gimbutienės metai“ (Telšių PRC), mokyt. Audrius Jakubėnas.

            2.Viktoras Gurevič, skirtukas „Vytautas Mačernis“ (Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija), mokyt. Jolita Šlivinskienė.

            3.Devitas Urbonas, skirtukas „Jonui Basanavičiui  - 170“ (Tauragės PRC), mokyt. Rita Remeikienė ir Vitalija Veisienė.

Nominacijos:

Už meniškumąLaura Petkauskienė, skirtukas „Žibintas“ (Šiaulių suaugusiųjų mokykla), mokyt. Veronika Bekerienė ir Rima Valčiukienė.

Už meninį komponavimą Karolis Momkus, skirtukas „Juozas Zikaras“ (Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija), mokyt. Jolita  Šlivinskienė.

Už informacijos gausą minimalioje erdvėjeJustina Stragauskaitė, skirtukas „Juozui Zikarui“ (VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla), mokyt. Vaida Abudauskaitė.